Unieke vorm van samenwerking voor behoud kwaliteit centrum Uden

Unieke vorm van samenwerking voor behoud kwaliteit centrum Uden 0
Unieke vorm van samenwerking voor behoud kwaliteit centrum Uden 0

Meer informatie

Centrumondernemers (horeca, retail én de vastgoedsector) slaan in Uden de handen ineen. Samen starten ze een project om verder vorm te geven aan een centrumbrede aanpak. De bedoeling is om gezamenlijk in de vorm van een project een passende organisatievorm te ontwikkelen voor het centrummanagement, met een stevig meerja­renplan.

De ondertekening van een gezamenlijke ambitieverklaring vormt de officiële aftrap van deze bijzondere samenwerking. Centrummanager Peter van den Elsen is er blij mee: “Al vanaf het begin van mijn aanstelling was het de bedoeling om de ontwikkeling van en samenwerking in het centrum verder te professionaliseren. Het liefst in de vorm van een onafhankelijke organisatie met een centrumbreed meerjarenplan. Ik ben dan ook heel blij dat het voor het eerst in de geschiedenis is gelukt om met alle stakeholders een samenwerking op te zetten.”
 
Juist nú krachten bundelen
De projectgroep die aan de slag gaat met deze uitdaging is samengesteld uit vertegenwoordigers van de UCO (Udense Centrum Ondernemers), de Udense horeca (Koninklijke Horeca Nederland/afd. Uden), vastgoedeigenaren, de centrummanager en de gemeente. Het project wordt begeleid door bureau Stad & Co. De groep is al langer met elkaar in gesprek, maar stelde de officiële aftrap van het project even uit toen in het najaar een tweede lockdown volgde.
 
“Maar we wilden niet nóg langer wachten”, aldus Willy van Erp, voorzitter van de UCO. “Winkelcentra zijn volop in beweging en onderhevig aan een veranderingsproces. De coronacrisis zal dat proces alleen nog maar versnellen. Centra van middelgrote steden veranderen van traditionele winkelcentra naar full service centra. Ook ons Udense centrum bevindt zich in die transitiefase. Daarom is het ook zo belangrijk dat álle stakeholders worden betrokken. Dat we de krachten bundelen in een organisatie en daarbij vastleggen hoe we ons centrum naar een hoger plan kunnen tillen.”
 
Regiofunctie
In de ambitieverklaring schrijven de samenwerkende partijen dat ze een aanpak willen ontwikkelen die gericht is op het behoud van de regiofunctie van ons centrumgebied. Alex van den Hoogen, die de horeca vertegenwoordigt in de projectgroep: “Ons centrum staat in de wijde omtrek al van oudsher bekend om zijn gastvrijheid, compactheid en variëteit. Dat willen we minstens zo houden, maar liever nog verder ontwikkelen. Ons doel is een centrum waar het prettig winkelen, uitgaan, recreëren, werken én wonen is!”
 
In hun aanpak zal de projectgroep dan ook verschillende thema’s uitwerken, zoals een divers aanbod van voorzieningen, de kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte, levendigheid, promotie en onderlinge samenwerking. “Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling dat dit project gaat bijdragen aan meer bezoekers die vaker het centrum van Uden bezoeken en er langer verblijven”, aldus centrummanager Peter van den Elsen.
 
Toekomstproof
Een eerste stap van het project is de oprichting van een organisatievorm om de samenwerking te bestendigen. Voorlopig denkt de projectgroep daarbij aan een stichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijk meerjarenplan. Marcel Klösters is gevraagd als interim-voorzitter van de op te richten
organisatievorm. “Om onze regiofunctie te behouden, zal het centrum van Uden onderscheidend moeten zijn en gericht op een duurzame toekomst. Dat is op zich al een stevige uitdaging. Daar komen de effecten van de coronacrisis nu bij. Deze mooie samenwerking tussen alle betrokken partners gaat ons daarbij echter zeker helpen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het centrum van Uden goed uit deze crisis komt en dat het financieel gezond en aantrekkelijk blijft.”
 
Rol vastgoed
Het unieke aan deze nieuwe samenwerking is vooral de bundeling van krachten vanuit elk relevant zakelijk perspectief. Zo doen niet alleen winkeliers en horecaondernemers mee, maar ook enkele vastgoedeigenaren in Uden. En dat is bijzonder, benadrukt de projectgroep. “De vastgoedsector is vaak de grote afwezige”, legt Kim van de Kerkhof uit, die namens het Udense KZ Vastgoed deelneemt aan het project. “Ook in Uden zijn vastgoedeigenaren niet verenigd of georganiseerd. Sommige panden zijn bijvoorbeeld in bezit van landelijke organisaties, die niet zo’n binding hebben met Uden. In aanvang zal ik dan ook nog vooral bijdragen op persoonlijke titel, vanuit de kennis en ervaring van ons bedrijf. Maar daarnaast zijn we volop bezig om andere vastgoedeigenaren met panden in het centrum van Uden te mobiliseren. Ik hoop van harte dat velen zich spoedig zullen aansluiten. Op termijn hoop ik dat ik mag spreken namens hen allen, zodat ook dat deel van het speelveld goed is vertegenwoordigd en kan bijdragen aan de kwaliteit van het Udense centrum!” 
 
Online ondertekend
De ondertekening van de ambitieverklaring vond online plaats vanwege de coronamaatregelen. In de gezamenlijke zoomvergadering complimenteerde wethouder Gijs van Heeswijk de projectgroep: “Deze samenwerking is al jaren een wens van ons als gemeente. Uden staat vanwege het gevarieerde aanbod op het gebied van horeca, winkels en dienstverlening bekend om haar aantrekkelijke centrum. Dat willen we gezamenlijk zo houden. Wij zijn als gemeente dan ook heel verheugd dat alle partijen elkaar gevonden hebben en willen samenwerken in verschillende projecten. Nu gaan we er in samenwerking met de centrummanager ook voor zorgen dat er een professionele organisatievorm komt met een gedegen meerjarenplan. Zo zorgen we samen voor een toekomstbestendig centrum.”


Publicatiedatum: 09 February 2021 16:57

Blijf op de hoogte en volg ons